top of page
 • Writer's pictureMyGeekyMuse

Wood transfer (Citrasolv)

Learn how to transfer an image to the wood. Make your own pendant, necklace, or even a coaster. It is so easy that everyone can do it.


Naučte se přenést obrázek na dřevo. Vyrobte si vlastní přívěsek, náhrdelník nebo dokonce tácek. Je to tak jednoduché, že to zvládne skutečně každý!Wood Transfer


Watch the video tutorial: DIY Harry Potter coasters

Podívejte se na video návod: DIY Harry Potter tácky


DIY: Harry Potter pendant

DIY: Harry Potter přívěsek


Materials and tools:

 • Wooden blanks

 • Citrasolv

 • Metal ball tool

 • Mini hand drill

 • Jewelry findings

 • Resin or varnish


Materiál a pomůcky:

 • Dřevěná kolečka

 • Citrasolv

 • Kovová kostice na modelovani

 • Ruční vrtáček

 • Bižuterní komponenty

 • Pryskyřice nebo lakWood Transfer

Using a laser printer, print off your desired images. Ink Printer WILL NOT work for this.


Na laserové tiskárně si vytiskněte obrázky, které chcete přenést na dřevo. Výtisk z inkoustové tiskárny se nepřenese!Wood Transfer

Place your image face down on the wooden blank. Apply Citrasolv or you can use orange oil or nail polish remover (acetone). Use the metal ball tool or spoon to press the paper to the wood. Be careful, do not move the paper around.

Vytištěný motiv přiložte na dřevo a naneste Citrasolv. Můžete také použít pomerančový olej nebo aceton (odlakovač na nehty). Kovovou kosticí důkladně přimáčkněte papír ke dřevu. Můžete použít i lžičku. Postupujte opatrně, papír se nesmí posunout.


Wood Transfer
Wood Transfer

Check that the image is fully transferred. Apply Citrasolv again, if needed.

Zkontrolujte, že se motiv všude přenesl. Případně znovu naneste Citrasolv.


Wood Transfer

Remove the paper and wait for the wood to dry. Drill a hole for hanging.

Až budete s výsledkem spokojeni, sejměte papír s motivem. Nechte zaschnout. Vyvrtejte díru na zavěšení.


Wood Transfer

Apply varnish to protect the transfer. Use findings to finish the piece.

Nalakujte, tím ochráníte obrázek. Zavěste na vámi zvolené bižuterní komponenty.


Notes:

If you are making the transfer for the first time, do not print tons of copies. Print only one and try if the transfer works. The best are older printers and copy machines.


Poznámky:

Pokud děláte transfer poprvé, netiskněte hned velké množství kopií. Vytiskněte jen jednu a zkuste, jestli transfer funguje. Nejlepší jsou starší tiskárny a kopírky.


Wood Transfer


English is not my first language, suggestion and correction are always welcome.

Please do not copy without permission of the author.


Copyright © 2018 MyGeekyMuse. All rights reserved.

62 views

コメント


bottom of page